Friday, August 16, 2013

Cara Orang Syiah Melaungkan Azan (video)

Salah satu syariat agama Islam yang diubah oleh kelompok Syiah adalah lafaz azan. Adapun lafaz azan Syiah ada beberapa versi yang mirip, 2 versi di antaranya adalah:Versi 1
 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar (2 kali): Allah Maha Besar, Allah Maha Besar
 2. Asyhadu Alla Ilaha Illallah (2 kali): Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah
 3. Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah (2 kali): Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah
 4. Asyhadu Anna Aliyyan Amiral Mukminina Waliyullah : Aku bersaksi bahawa Ali, Amirul Mukminin adalah wali Allah
 5. Asyhadu Anna Aliyyan Hujjatullah : Aku bersaksi bahawa Ali adalah hujah Allah
 6. Hayya ‘Alash Shalah (2 kali): Mari kita menunaikan shalat
 7. Hayya ‘Alal Falah (2 kali): Mari kita meraih kemenangan
 8. Hayya ‘Ala Khairil ‘Amal (2 kali): Mari kita mengerjakan sebaik-baik amal
 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar (1 kali): Allah Maha Besar, Allah Maha Besar
 10. Lailaha Ilallah (2 kali): Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah
Kalimat Lailaha Ilallah dibaca satu kali, namun kelompok Syi’ah membacanya dua kali.


Versi 2
 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar (2 kali): Allah Maha Besar, Allah Maha Besar
 2. Asyhadu Alla Ilaha Illallah (2 kali): Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah
 3. Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah (2 kali): Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah
 4. Asyhadu Anna Aliyyan Hujjatullah (2 kali): Aku bersaksi bahawa Ali adalah hujah Allah
 5. Hayya ‘Alash Shalah (2 kali): Mari kita menunaikan shalat
 6. Hayya ‘Alal Falah (2 kali): Mari kita meraih kemenangan
 7. Hayya ‘Ala Khairil ‘Amal (2 kali): Mari kita mengerjakan sebaik-baik amal
 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar (1 kali): Allah Maha Besar, Allah Maha Besar
 9. Lailaha Ilallah (2 kali): Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah
Kalimat Lailaha Ilallah dibaca satu kali, namun kelompok Syi’ah membacanya dua kali.


sumber: http://www.fimadani.com


Entri-Entri Berkaitan.....

6 comments:

Related Posts with Thumbnails